چرا اجرای طرح کاهش دوباره به تعویق افتاد؟

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از به تعویق افتادن اجرای طرح کاهش (LEZ) خبر داد.