واکنش عجیب دختر علم الهدی به سخنرانی رئیسی

می‌پرسم نگران بود دانشجویان برای همسرش حاشیه ایجاد کنند؟ می‌گوید: «مخالف بودم، چون معتقدم رفت‌وآمد برای ایشان سخت است که بیایند تهران و دوباره به مشهد بازگردند.»