مدیریت اینترنت به نیرو‌های مسلح واگذار می‌شود؟

رئیس سازمان پدافند غیرعامل درباره طرح واگذاری مدیریت اینترنت به نیرو‌های مسلح، گفت: این‌ها یا شایعه است یا تحلیل غلط.