علم الهدی: استکبار با تمام قدرت خود در پی نابودی اسلام است

امام جمعه مشهد گفت:ما به عنوان یک طلبه در پیشگاه امام عصر (عج) رسالتی داریم و باید آن را به خوبی انجام دهیم.