صادقی: مردم ظرفیت تحمل بار گرانی‌های زنجیره‌ای را ندارند

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مردم ظرفیت تحمل بار گرانی‌های زنجیره‌ای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارند؛ بهتر است خرجِ بَرج دولت و نهاد‌های حاکمیتی کمتر شود.