زمین لرزه ۳.۱ ریشتری نجف شهر را لرزاند

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری امروز نجف شهر در استان کرمان را لرزاند.