رقص شمشیر ملک سلمان با پادشاه بحرین +تصاویر

پادشاه عربستان محله تاریخی الطریف در الدرعیه را افتتاح کرد و به همراه پادشاه بحرین رقص معروف “العرضه” را اجرا کرد.