امیر سیاری: استکبار به دنبال منزوی کردن ایران بود

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه حضور در مسابقات نظامی موجب بازدارندگی است، گفت: استکبار به دنبال منزوی کردن ایران و ممانعت از حضور ما در عرصه‌های بین‌المللی بود.