امیرعبداللهیان: جنگ تحریم روانی آمریکا به نتیجه نخواهد رسید

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل گفت: ترسی که ترامپ از تحریم‌ها نزد برخی کشور‌ها ایجاد می‌کند، بزرگ‌تر از واقعیت تحریم است؛ بی تردید جنگ تحریم روانی آمریکا به نتیجه نخواهد رسید.