اعلام ترکیب تیم ملی ایران مقابل ترینیداد و توباگو

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ترینیداد و توباگو اعلام شد.