اطلاعات فنی فرش ماشینی

اطلاعات فنی فرش ماشینی ، برای بیان اطلاعات فرش ابتدا به تعریف تراکم‌ها که اصطلاح رایج در فرش است می‌پردازیم . تراکم در فرش به دو نوع عرضی و طولی تقسیم می‌شود .

ولی در تعریف یکسان می‌توان گفت هدف از تراکم تعداد گره است .


تراکم عرضی : 


به تعداد ریشه یا گره رنگ که در یک متر عرضی فرش می‌باشد و با شانه مشخص می‎شود را تراکم عرضی می‌گویند . برای مثال : فرش 500 شانه به این معنی است که در هر متر از عرض فرش 500 ریشه یا گره رنگ وجود دارد (بافته شده است) . از شانه‌های موجود در بازار می‌توان اعداد 350 ، 440 ، 500 ، 700 ، 1000 ، 1200 را بیان کرد .

 

تراکم طولی :


تراکم طولی نیز مشابه تراکم عرضی است با این تفاوت که به تعداد ریشه یا گره رنگ که در یک متر از طول فرش باشد تراکم طولی می‌گویند . به عنوان مثال : فرش با تراکم طولی 800 به این معنی است که در هر متر از طول فرش 800 ریشه وجود دارد . تراکم های موجود در بازار 800 ، 1000 ، 1200 ، 1400 ، 1600 ، 2100 ، 2550 ، 700 ، 3000 و 3600 هستند .


تعداد گره‌های موجود در یک متر مربع از فرش : 


برای این منظور کافی است تعداد ریشه‌ها در عرض را در تعداد ریشه‌های موجود در طول ضرب کنید . به عنوان مثال تعداد گره موجود در فرش 500 شانه با تراکم 1000 برابر است با : 1000*500=500000


مواد اولیه موجود در فرش : 


در بافت فرش از سه نوع نخ تار و پود و پرز استفاده می‌شود . از نخ پرز رنگ برای بافت گره‌های رنگ استفاده می‌شود که در نخ پود به صورت گره u شکل قرار گرفته و دارای مدل های مختلفی است .
نوع اول آن نخ آکریلیک 10/5 دولا ست که صد در صد از آکریلیک خالص تشکیل شده .
نوع دوم مخلوط نخ آکریلیک و پلی پروپیلین است که به صورت مخلوطی از الیاف آکریلیک و پلی پروپیلین ریسیده می‌شود .
و نوع سوم که نوع آخر است پلی پروپیلین صد در صد است .
نخ تار فرش نیز به صورت مخلوط پنبه و پلی استر ریسیده می‌شود اهمیت این بخش در نوع ریسیدن آن است چرا که باعث دوام و زیبایی فرش می‌شود .


فرش‌های ماشینی : 


زمانی که فرشی از کارخانه به بیرون می‌آید الزاما دارای برچسبی است اطلاعات مهمی همچون ابعاد و میزان الیاف موجود در آن یادداشت شده است .


ابعاد  :


هر فرش ماشینی که به شکل و اندازه‌ای دوخته می‌شود الزاما دارای ابعادی است که در سیستم متریک بیان می‌شود .


تعیین الیاف موجود : 


الیافت موجود در نخ پرز عددی است که باید به درصد نوشته شود . مقدار مواد ناخالص به وزن کل نباید از 3 درصد تجاوز کند همچنین نام و درصد مصرف هر یک از الیاف باید ذکر شود .